Essentials-training

In één weekend de vijf ‘zwaarste’ modulen. De trainers hebben deze keuze gemaakt,  omdat nog niet bij alle groepen praktijkbegeleiders actief zijn. Aanbod komen:

  • module 4: Leeftijdseigene
  • module 6: Programmeren
  • module 7: Motivatie en groepsproces
  • module 9: Speluitleg en presenteren
  • module 11: Evalueren van activiteiten (facultatief)
  • module 12: Gespreks- en overlegvaardigheden

LET OP: binnen onze regio kan deze training ook exclusief voor explorer- en roverscoutsbegeleiding gegeven worden wanneer zich ten minste 12 deelnemers opgeven.