Module 11: Evalueren van activiteiten

Deze module gaat in op de verschillende technieken en methoden van het evalueren, wat het doel is van evalueren en welke voordelen het heeft. Evalueren is het meten en beoordelen van sterke en zwakke punten. Hoe ging de voorbereiding en is de planning gehaald? In welke opzichten was de activiteit een succes? Wat kan worden verbeterd of was een mislukking? Waarom is een activiteit misgegaan? Daarnaast wordt geoefend met feedback geven en ontvangen. Deze techniek is van belang om het groepsproces te verbeteren en een goede sfeer te creëren in een leidingteam.

Doelen: Wat je moet kunnen na het doorlopen van deze module?
• Wat evalueren is en waarom je dat zou moeten doen.
• Hoe je een evaluatie aanpakt.
• Welke feedbackregels je kunt gebruiken (geven en ontvangen).
• Welke methoden je kunt gebruiken waarmee evalueren mogelijk wordt
.

logo-pdf-miniTheorie module 11 Evalueren

Module 12: Gespreks- en overlegvaardigheden
In deze module gaat het zowel om intern overleg, binnen het spelteam en scoutinggroep als overleggen met bijvoorbeeld kinderen en ouders.  Als leidinggevende heb je veel contact met anderen: met de kinderen, de ouders, je collega-leiding en bestuursleden. Soms wil je iets vertellen, iets overleggen of juist iets te weten komen. Je gebruikt daar voor gesprekstechnieken en overlegvaardigheden.

Doelen: Wat je moet kunnen na het doorlopen van deze module?
Je kunt de volgende soorten gesprekken voeren:
– instructie / uitleg
– motivatie (aanmoedigen)
– correctie (verbeteren)