Module 5: Activiteiten, wensen en spelideeën
Deze module gaat over het opdoen van (nieuwe) spelideeën en het betrekken van jeugdleden bij het samenstellen van een programma. Hoe kom je op nieuwe spelideeën? Welke activiteiten horen bij een bepaalde speltak? Wat vinden mijn leden leuk en hoe kunnen we dat omzetten in een goed en uitdagend programma? Na een uitleg van verschillende brainstormmethoden en de momenten waarop je ze gebruikt, worden de technieken in de praktijk gebracht. De technieken die aan bod komen zijn de brainstorm, mind-map, moderatie en associatie.

Doelen: Wat je moet kunnen na het doorlopen van deze module?
• Verschillende manieren noemen om (nieuwe) spelideeën op te doen, brainstormtechnieken
• Bij het verzinnen en uitwerken van een spel gebruik maken van diverse spelboeken, kompassen, gidsen, activiteitenbank, progressiematrix en andere Scoutingmaterialen.
• Je kunt met tenminste twee bestaande spelen, één nieuw spelidee uitwerken.
• Hoe jouw jeugdleden mee kunnen denken met het programma en hoe je dat kunt verbeteren.

  • Benoemen met welke factoren bij de keuze van een spel rekening moet worden gehouden
  • Verschillende methodes hanteren om jeugdleden te stimuleren nieuwe programma-ideeën te geven

Module 6: Programmeren
Deze module gaat over het maken van een programma. Daar hoort een planning voor jouw opkomsten bij, zodat iedereen van te voren al weet wat voor soort opkomst je gaat doen. Ook ga je aan de slag met het maken van een programma voor opkomsten, zodat je afwisselende opkomsten krijgt. We doen dat op de korte termijn (een losse opkomst) en de lange termijn (een jaarplanning). Losse spelideeën, gaan we samenvoegen tot een goedlopend programma dat is afgestemd op jouw speltak. Ook staan we stil bij het werken met thema’s.

Doelen: Wat je moet kunnen aan het einde van deze module?
• Een draaiboek opstellen/gebruiken.
• Een thema of een programma dat uit meerdere opkomsten bestaat uitwerken
• Vertellen hoe je een programma maakt en waarom je dat zo doet.
• De stappen van de programmeercyclus benoemen.
• De voor- en nadelen van korte- en lange termijnplanning inzien.
• Samen met het leidingteam een langetermijnplanning opstellen waarin de veelzijdigheid van het Scoutingprogramma tot uiting komt en waar progressie in zit

  • Jeugdleden betrekken bij het voorbereiden en uitvoeren van een activiteit
  • De voor- en nadelen van een korte- en langetermijnplanning aangeven
  • Een serie opkomsten plannen rond een thema, project of activiteitengebied.
    • Een doorlopende ontwikkeling maken in de planning van je opkomsten.

logo-pdf-miniTheorie module 6 Programmeren