Competenties ontwikkelen

Ontwikkelen doe je voor jezelf

Wat je al kunt, hoef je met Scouting Academy niet opnieuw te leren. Dat leren doe je op je eigen manier. Competenties kan je verwerven door zelf aan de slag te gaan met die competenties. Dat kan door: praktijkervaring opdoen in je eigen groep, stage lopen, websites bezoeken, het volgen van een training, zelfstudie: het thuis doornemen van modules en het lezen van de leidinghandboeken (Kompassen). Een belangrijk deel van de competenties ontwikkel je dus in de praktijk, gewoon tijdens de opkomsten in de eigen groep, volgens het principe “leren door te doen”. Als je leiding bent, helpt de praktijkbegeleider van je groep je bij je ontwikkeltraject. Je bent dus samen met de praktijkbegeleider verantwoordelijk voor je eigen ontwikkeling van jezelf en je team.

Competentie uitwisseling

Als je beschikt over alle vaardigheden (competenties) die horen bij een bepaalde functie, dan word je gekwalificeerd. Op dat moment beschik je over alle competenties die je nodig hebt om jouw taak te vervullen. Het doel van Scouting Academy is niet alleen het ontwikkelen van vaardigheden. Scouting Academy zorgt er ook voor dat de vaardigheden die je als vrijwilliger binnen Scouting opdoet, ook buiten Scouting van waarde zijn. Je kan deze competenties gebruiken bij bepaalde studies en voor je werk. Met dit systeem kun je dus buiten Scouting aantoonbaar maken wat je bínnen Scouting hebt geleerd! Scouting heeft profijt van gekwalificeerde leiding. Dat komt de kwaliteit van het Scoutingspel ten goede en je hebt er zelf ook nog iets aan!