Teamleiderstraining

Ben jij teamleider van een leidingteam en lukt het je maar niet om anderen het werk te laten doen? Hoe kun je het beste coördineren en delegeren? Het geeft je de ruimte om meer te organiseren en iedereen verantwoordelijkheid te geven binnen je team. Daarnaast gaan we in op de verschillende rollen die mensen kunnen aannemen of van nature invullen bij groepswerk. Ook leer je het voeren van gesprekken met ouders, leiding en bestuursleden. Maak jij straks het perfecte team waar iedere persoon de juiste taak vervult die bij hem past? Voor meer informatie, kun je kijken naar het functieprofiel.

De teamleider kwalificatie kan worden behaald na het behalen van de leidinggevende kwalificatie, Voor de teamleider kwalificatie zijn er drie aanvullende deelkwalificaties boven op de kwalificatie voor leidinggevende.
 deelkwalificatie 8: Teamcoördinatie
 deelkwalificatie 9: Teamvertegenwoordiging
 deelkwalificatie 10: Kwaliteitsbewaking

Teamcoördinatie
De teamleider geeft leiding aan een team en is daarmee verantwoordelijk voor het functioneren daarvan. De basis voor goed team functioneren wordt gevormd door het doel van het team. Het doel van een speltakteam is het aanbieden van leuke en spannende activiteiten, waarmee kinderen en jongeren worden uitgedaagd zich persoonlijk te ontwikkelen. Datzelfde geldt ook voor het plezier en ontwikkelmogelijkheden van de leiding. Als teamleider begeleidt je teamleden en coördineer je de belangrijke taken.
• Je krijgt inzicht in het continue kwaliteitsverbetering.
• Je krijgt inzicht in effectief team functioneren.
• Je krijgt inzicht in besluitvorming en situationeel leiderschap.

Teamvertegenwoordiging
Als teamleider ben je de persoon die de contacten onderhoud en weet je wie je waarvoor in kan zetten. Wie heeft welke taak en verantwoordlijkheden en met wie neem je waarover contact op? Hoe kun je als teamleider het team binnen en buiten je groep en/of Scouting zo goed mogelijk vertegenwoordigen?
• Je krijgt inzicht in gesprekstechnieken.
• Je krijgt inzicht in verschillende soorten gesprekken en overleggen.

Kwaliteitsbewaking
Het algemene kwaliteitsproces vormt de basis voor het kunnen garanderen van kwaliteit in de organisatie. Voor de teamleider is dit proces van belang om het zo goed mogelijk te volgen om zo tot een constante kwaliteitsverbetering te kunnen komen. Hoe kun je als teamleider zo goed mogelijk de kwaliteit van Scoutingopkomsten en activiteiten borgen?
• Je krijgt inzicht in wat kwaliteitsbewaking is.
• Je krijgt in zicht hoe je kwaliteitsbewaking kunt vormgeven in jouw team.