Kwalificatie leidinggevende

Je kunt bij de regio terecht om trainingen te volgen. Je hoeft niet alle modules te volgen om gekwalificeerd leiding te worden. Je kan ook alleen de modules volgen, waarvan jij denkt dat je er wat aan hebt en wat van leert.

Het voordeel van het volgen van een module is dat je daar precies te horen krijgt wat je moet weten. En het volgen van een module doe je nooit alleen. Het is gezellig én je leert nog wat van anderen.

De kwalificatie als leidinggevende kent zeven deelkwalificaties:
 deelkwalificatie 1: Programma uitvoeren
 deelkwalificatie 2: Begeleiden jeugdleden
 deelkwalificatie 3: Scoutingvaardigheden
 deelkwalificatie 4: Scoutingkennis
 deelkwalificatie 5: Programma voorbereiden
 deelkwalificatie 6: Programma evalueren
 deelkwalificatie 7: Persoonlijke ontwikkeling

Het trainingsteam verzorgt op dit moment vijf van de zeven modules (deelkwalificaties). Deelkwalificatie 3 en 7 worden niet behandeld.

Deelkwalificatie 1: Programma uitvoeren
Hoe kun je als leidinggevende een programma presenteren en hoe kun je een activiteit uitleggen aan jeugdleden? De deelnemers gaan naar beste kunnen een spel uitleggen en spelen. Daarna wordt dit plenair nabesproken. Doel van deze methodiek is om ervaring op te doen met het leiden van een spel.
• Je leert activiteiten introduceren of een (thema)verhaal vertellen.
• Je leert op een goede manier een spel (bege-)leiden.

Deelkwalificatie 2: Begeleiden jeugdleden
Door inzicht te hebben in de ontwikkeling van je jeugdleden, kun je ze beter begrijpen en beter aansluiten. Hoe ga je om met jeugdleden die probleemgedrag vertonen en voor wie is het probleemgedrag?
• Je krijgt inzicht in het leeftijdseigenen van jeugdleden.
• Je krijgt inzicht in probleemgedrag.

Deelkwalificatie 3: Scoutingvaardigheden
Het is handiger om binnen je eigen Scoutinggroep specifieke basistechnieken te leren. Scoutingtechnieken onder de knie krijgen betekent vooral “leren door (veel) te doen”. Denk hierbij aan: vuur stoken, primitief koken, hakken, zagen, snijden, pionieren en navigeren.

Deelkwalificatie 4: Scoutingkennis
Progressiesysteem? Doorlopende leerlijn? Participatieladder? Spelvisie? Activiteitengebieden? Werken in subgroepen? Spelen in thema? Dit en meer worden behandeld in deze module. Klik hier voor meer informatie.
• Je krijgt inzicht in de achtergronden van het Scouting spel.
• Je krijgt inzicht in Scouting Nederland specifieke richtlijnen en regelgeving.

Deelkwalificatie 5: Programma voorbereiden
Plan je je programma zowel op korte als op lange termijn? Wordt er gewerkt met insignes? Gebruik je alle activiteitengebieden en houd je de doorlopende leerlijn in de gaten? Gebruik je hierbij de progressiematrix? Je begint met ideeën te verzamelen, keuzes te maken en er wordt een planning gemaakt (Plan). Daarna worden programma’s uitgewerkt en voorbereid (Do).
• Je kunt op verschillende manieren activiteiten voorbereiden.
• Je kunt samen met jeugdleden op een actieve manier een programma voorbereiden.

Deelkwalificatie 6: Programma evalueren
Een evaluatie is een terugblik op een activiteit, gebeurtenis of uitkomst met als doel om verbetering te zoeken voor de toekomst. Evaluatie is ook een onderdeel van de Plan, Do, Check, (re)Act cyclus. Evalueren helpt je om de volgende keer het (nog) beter te doen en terugkerende fouten te vermijden.
• Je kan op verschillende manieren activiteiten evalueren.
• Je kan samen met jeugdleden op een actieve manier een evaluatie uitvoeren.

Deelkwalificatie 7: Persoonlijke ontwikkeling
Hieronder vallen activiteiten die je onderneemt om (aspecten van) jezelf te verbeteren, bijvoorbeeld op persoonlijk, professioneel of communicatief gebied. Denk hierbij aan je zelfbewustzijn, identiteit en talenten. Wat heb je in je mars en wat wil je aan jezelf verbeteren? Als je je persoonlijk ontwikkelt, doe je specifieke kennis en vaardigheden op. Je ontwikkelt je door activiteiten en ervaringen die je opdoet. Deze deelkwalificatie zit voor een deel als een rode draad in onze trainingen, maar je persoonlijke ontwikkeling houdt niet op na een training. Persoonlijke ontwikkeling vindt je hele leven plaats, zowel bewust als onbewust. “Je leert namelijk je leven lang…”