Module 7: Motivatietechnieken en groepsproces
Je leert wat ‘motiverend’ is voor je leden en hoe je ze kunt verleiden om nieuwe dingen te leren en proberen. Ook ga je leren hoe je dat kunt zien (observeren) bij je leden. Hoe gebruik je motiveren en observeren voor betere spelen en activiteiten voor je leden. Het ontwikkelingspad van Bever tot Roverscout (progressiesysteem) wordt nogmaals benadrukt en hoe je dit als leiding kan gebruiken.

Doelen: Wat je moet kunnen aan het einde van deze module?
• Je kent de motivatiefactoren

  • Je kunt op verschillende manieren jouw speltak leiden: jouw leden motiveren om mee te doen met het programma
  • Je kent het progressiesysteem / insignesysteem van je eigen leeftijdsgroep
    • Je kunt het progressiesysteem / insignesysteem koppelen aan het leren van je leden (competenties)
    • Je weet waarom de insignes motiverend zijn voor je leden
  • Je kunt de verschillende leiderschapsstijlen benoemen en toepassen

logo-pdf-miniTheorie module 7 Motivatie & Groepsprocessen

Module 8: Veiligheid
Deze module gaat over het kunnen inzien van risico’s en het veilig handelen tijdens de opkomst.

Daarbij is bewustwording belangrijk: Wat ben je van plan en hoe wil je een bepaald spelprogramma uitvoeren in de, door jou gekozen omgeving? Door middel van regels en voorschriften moet er worden voorkomen dat er ongevallen plaatsvinden. Hierbij gaat het met name om EHBO, hygiëne en de Arbo wetgeving. Bij het laatste gaat het over het kennen van de verschillende regelgeving van veilig werken.

Doelen: Wat je moet kunnen aan het einde van deze module?
• Je weet welke veiligheidsaspecten er kunnen spelen bij verschillende spelvormen.
• Je kunt inschatten welke risico’s kunnen ontstaan tijdens een opkomst en hoe je deze risico’s

kunt vermijden of kunt verkleinen.
• Je hebt kennis van de veiligheidsbladen, uitgegeven door Scouting Nederland.
• Je bent op de hoogte van de staat van het clubhuis en terrein.

  • Risico’s en situatie kunnen inschatten en daarnaar handelen