Module 9: Presenteren en uitleggen van activiteiten
Hoe krijg ik mijn kinderen stil tijdens het uitleggen van een spel? Waarom ben ik zenuwachtig, voordat ik mijn verhaal moet vertellen aan een groep? Hoe krijg ik mijn spel of verhaal duidelijk uitgelegd aan de kinderen en aan andere leiding? Bij deze module leer je hoe je een spel aan een groep uitlegt. Hoe je een groep opstelt en waar je zelf het beste kunt staan. Ook leer je stap-voor-stap een spel uitleggen. Daarbij wil je zo duidelijk mogelijk overkomen naar jouw leden. De training gaat in op de technische kant van het uitleggen van een spel, maar ook op het leiden van een spel. Waar let je op, hoe reageert de groep en komt een uitleg wel gestructureerd over? Daarnaast leren we de verschillende spelvormen en hoe dit van begin tot eind voor te bereiden en af te ronden.

Deelcompetentie:

Als leiding sta je soms voor de groep, maar wat moet je dan vertellen en hoe doe je dat dan? In deze module leer je presenteren aan je leden, ouders, maar ook aan bestuursleden of mensen van buiten. Hoe kun je een thema presenteren? Hoe organiseer je een ouderavond? En hoe presenteer je jullie scoutinggroep?

Doelen: Wat je moet kunnen na het doorlopen van deze module?
• De ruimte voor de presentatie goed inrichten (uitnodiging, ontvangst, aandacht, hupmiddelen).
• De instructie / het woordgebruik aanpassen aan de doelgroep.
• Inspelen op vragen uit het publiek.
• Jouw houding voor een groep.

  • De groep verzamelen en opstellen en zelf op de goede plek gaan staan.
    • Het spel duidelijk uitleggen, in kleine stappen.
    • Tijdens het spel problemen zien en oplossen.
  • Een verhaal vertellen (storytelling)
  • Het spel begeleiden en afronden op het goede moment.

logo-pdf-miniTheorie module 9 Presenteren & uitleggen
logo-pdf-miniHand-out Parachute spelen

Module 10: Gewenst Gedrag
In deze module behandelen we het gedrag van leiding en andere kaderleden binnen Scouting. Daarbij leer je een aantal ´regels´ voor het omgaan met jeugdleden; de gedragscode van Scouting Nederland. Ook wordt gekeken hoe je die ´regels´ praktisch kunt toepassen en uitleggen aan jeugdleden in relatie tot gedrag en omgangsvormen. Daarnaast hebben we het over externe en interne regels Natuurlijk wordt er ook gesproken over (het ontstaan van) regels en veiligheid binnen jouw eigen groep. Ook staan we stil bij (jouw invloed op) de groepscultuur.

Doelen: Wat je moet kunnen na het doorlopen van deze module?
• De gedragscode (regels) bespreken in jouw team.
• De gedragscode toepassen op verschillende situaties in jouw groep
• De gedragscode bespreken met jouw leden

  • Het begeleiden van jeugdleden in hun persoonlijke ontwikkeling
  • Regels bedenken en gebruiken in jouw speltak